Левски 365 Животът в синьо!
Регистрация
Вход

Политика на поверителност

Декларация за конфиденциалност

Тази Декларация за Конфиденциалност описва начина, по който Levski365.com се отнася с предоставената ни от Вас информация и данни, за да можем да регулираме взаимоотношенията Ви с Levski365.com.

Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Декларация за Конфиденциалност. Информацията може да бъде предоставена посредством сайта на Levski365.com (Сайта), телефонни обаждания или по всякакъв друг начин.

Приемайки нашата декларация за конфиденциалност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в тази Декларация за Конфиденциалност. Предоставяйки ни информация за Вас и използвайки Сайта, Ако не сте съгласни с условията на нашата Декларация за Конфиденциалност, моля, не използвайте Сайта и не ни предоставяйте Вашата лична информация.

Кои сме ние?

Когато в Декларацията за Конфиденциалност се споменава 'Levski365.com', 'ние', 'нашата' или 'нас', това се отнася за „Медия Дизайн Солушънс“, компания, регистрирана в България (ЕИК BG200933496) и адрес гр. София 1415, ул. Сладкопойна чучулига 1A . Ние контролираме начините, по които се сдобиваме с Вашите Лични Данни и целите, за които се използват Вашите Лични Данни от Levski365.com, действайки като “администратор на данни” за целите на европейския закон за защита на данни.

Свързване с нас

Ако имате притеснения или желаете повече подробности относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес dataprotection@levski365.com

Защита на Вашите Лични Данни

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на Levski365.com, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има истинска причина за това, и тези причини може да бъдат една от следните:

Законови интереси

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработим Вашите лични данни, това се нарича законов интерес. Вашите лични данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.

Ако причината да обработваме Вашите лични данни е законов интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, какви са нашите законови интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат надмощие над правото ви за възражение.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Когато Вашите данни се съхраняват от Levski365.com, ние ще осигурим подходящата защита за тях и ползването им само за приемливи цели.

Ще съхраняваме Вашите данни за периода от време, в който Вие сте клиент на Levski365.com.

Ако вече не сте клиент на Levski365.com, ние ще съхраняваме Вашите данни за минималния период от време, необходим за изпълнение на целите, описани в тази декларация и съответните законови задължения. Вашите лични данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, ако сме неспособни да ги изтрием поради технически причини.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Ако предпочетете да не предоставяте Вашите лични данни, това може да ни попречи да спазваме нашите правни задължения, договори или да изпълняваме услугите, необходими за управлението и поддръжката на Вашата сметка. Ако не ни предоставите Вашите лични данни, това може да означава, че ние сме неспособни да ви предоставим нашите продукти или услуги.

Изисквана информация

Информацията и данните относно Вас, които може да изискаме, използваме и обработваме включва следното:

Когато е разумно да направим това и не накърняваме Вашите права и свободи, събираме и лични данни от публично достъпни източници, като например интернет търсения, компании и излъчвани медии.