Левски 365 Животът в синьо!
Регистрация
Вход

Общи условия

Договор за ползване на услугите и уебсайта на levski365.com

I. Страни по договора, предмет на договора и обхват

1. Предметът на този договор е: предоставяне на информационни услуги, обединени от търговската марка „Левски 365“

„Левски 365“ е търговската марка, под чието име търговското дружество „Медия Дизай Солушънс“ ЕООД администрира, поддържа и развива интернет сайт, който се изписва след натискането на бутона с препратка към информация за levski365.com.

Интернет сайтъте е създаден и/или се поддържа/управлява/администрира от „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД – самостоятелно или въз основа на договор от трети лица – партньори на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД.

2. Страни по този Договор сте Вие в качеството Ви на потребител, който е осъществил достъп по интернет сайт на levski365.com и юридическото лице „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД – като доставчик на услугата и/или като легитимирана страна по силата на договорно правоотношение с партньор.

"Партньор" е всяко лице, с което „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД се намира в договорни отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за предоставяните от него услуги.

„Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД е дружество с ограничена орговорност, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: BG200933496, със седалище и адрес на управление гр. София 1415, ул. Сладкопойна чучулига 1A

3. Използването на информационните услуги, разпространявани на уебсайта levski365.com се регулира от условията на настоящия Договор, който обвързва „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД и Вас като страни и има задължителен характер. Ако не е прието друго, споразумението ни с Вас винаги включва като минимум тези условия, наричани по-долу „Общи условия за ползване“.

Когато за дадена услуга важат специални или допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта, предоставящ самата услуга. Ваше задължение е да се информирате на специалните регулации преди да ползвате съответната услуга.

4. Общите условия, предмет на този Договор, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД по отношение на използването на услугите от Вас. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. В случай на противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в общите условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

5. С факта на използването на уебсайта levski365.com се счита, че вие приемате настоящите Общи условия и сте съгласни с разпоредбите на този Договор.

6. Достъпът до услугите, които се предоставят от levski365.com се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

7. ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, които са предмет на настоящия договор между вас като потребител и нас („Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД) като доставчик включват примерно, но не само:

 На сайтa levski365.com може да присъстват и други услуги, освен тези, които са в обхвата на настоящия Договор, когато тези „други услуги” се предлагат от партньори на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД.

Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез което да имате достъп до нашите услуги, както и за това, че този достъп може да е свързан с разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси).

II. Регистрация и Поверителност

1. Някои части от сайта levski365.com изисква регистрация от потребителите. Попълването на регистрационната форма изисква да предоставите валиден имейл адрес, да изберете потребителско име, което не е заето и да генерирате парола, наред с предоставяне на други данни, които може да са необходими с оглед на ползването на съответната услуга. С попълването на регистрационната форма и натискането на командата „потвърждавам”/”приемам”, се счита, че изрично сте приели настоящите условия за ползване и специалните – ако има такива. Вашият абонамент за получаване на която и да е от предоставяните информационни услуги, чрез изпращане на имейл или чрез извършване на настройка за получаване на нотификация на мобилен телефон, ще се счита за валидно направена регистрация и Ви обвързва с настоящите Общи условия, като да сте попълнили регистрационна форма.

2. Когато попълвате регистрационната форма вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация.

Вашите имейл адрес, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не могат да се използват от никой друг за достъп до части, свръзани с регистрация на сайта на levski365;

Ако сте избрали потребителско име, което е вече заето, администраторът ще Ви даде нови възможности за избор докато системата одобри името и паролата Ви.

Вие се задължавате да не съобщавате на никого своите потребителско име и парола; да осъществявате достъп до информационните услуги чрез своята регистрация и да не се опитвате да представяте себе си като друг потребител.

Когато администраторът на сайт от levski365.com ви изпраща съобщение да осъвремените информацията, свързана с Вашата регистрация, Вие се задължавате да извършите корекции когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.

3. Когато се регистрирате в сайта levski365.com Вие давате своето съгласие на собственика на сайта в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате сайтa на levski365.com и как я защитаваме от трети страни.

4. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД се ангажира да осигури с надеждни технически средства и методи информацията, предоставяна ни от Вас чрез попълването на формата за регистрация и съдържаща лични данни, да бъде защитена. Разкриване ще бъде възможно единствено в случаите когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

5. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на посочения адрес или имейл за контакти.

Лична информация – този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашите сайтове и да ги правим по-удобни и лесни за употреба.

Тази информация не се споделя с никого извън levski365.com и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето личното съгласие.

Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.

Обобщена информация - Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files. IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който изпозвате, когато посещавате сайтa (като Internet Explorer и Mozilla Firefox); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с нашия или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html.

„Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху уебсайта levski365.com моля, посетете следните страници:

5. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД да получавате информационни бюлетини от сайта levski365.com под формата на електронни съобщения, SMS и др. подобни на посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД ще Ви предоставя възможност да се откажете от бъдещо получаване на съобщения. Вие разбирате и приемате, че услугите предоставяни от „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД могат също да съдържат информация, свързана с други услуги предоставяни от „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД.

III. Общо и потребителско съдържание. Авторски права

1. Задължения на потребителя по отношение на съдържанието, което имат право да генерират на сайтовете на levski365.com:

1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтa levski365.com клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;

1.2 Публикуването на текст/фото и/или аудио съдържание, което призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред, което призовава към насилие, което съдържа забранени от закона послания или по своя характер може да увреди оборудването на другите потребители, ще бъда изтривано незабавно и докладвано на съответните органи, упълномощени да санкционират подобно поведение.

1.3 Вие се съгласявате да не отправяте заплахи, закани и обиди към останалите потребители и да не използвате клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;

1.4 Вие се задължавате да поддържате добрия тон на дискусиите и затова няма да използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтa levski365.com

1.5 Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

1.6 Вие имате право да използвате сайтa levski365.com само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтa levski365.com (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на сайта. В този смисъл, Вие давате съгласието си и се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2. Авторско съдържание в сайтa levski365.com

2.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД и/или намиращи се на сайтa levski365.com, са собственост на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД и са обект на закрила по силата Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

2.2 Разрешава се използване на цели или части от съдържание, публикувано в сайтa levski365.com в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД и не пречи на предоставянето на информационните услуги. При споделяне на съдържание, генерирано от екипа на на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД всеки потребител е длъжен да обозначи името на съответния сайт и да посочи линк към него.

2.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

2.4. Възпроизвеждането на цели или части от текстове и/или изображения става след изричното разрешение на техния автор. Начинът и правото на възпроизвеждане и условията по това са посочени в края на съответния текст, включително евентуално свободно възпроизвеждане в определени случаи.

2.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта levski365.com, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на автора е забранено, освен когато това е в допустимия от закона обем и за допустимите от закона цели (информационно отразяване, представяне на новина, клипинг, изготвяне на публицистичен материал с позоваване на автора и др.подобни).

2.6. Всяко възпроизвеждане, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие/бездействия.

3. Съдържание предоставено от трети страни

С решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество – Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”, е дадена свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите, които качват информация, която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право.

В тази връзка е и разпоредбата на чл.22 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – Директива 2010/13/ЕС), която разграничава сайтовете от традиционните медии.

Вие като потребител или като лице, което счита интелектуалните си права за засегнати, разбирате, че „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД е разпространител (а не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на, са тези на съответните автори и/или дистрибутор/и. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД, нито който и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайта levski365.com представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчикът на информация, който не е страна по договор с „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД. В този смисъл, „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не носи отговорност за точността и надеждността на което и да е становище, прогноза, консултативна помощ или изявление направено в сайтa levski365.com от трета страна. При никакви обстоятелства „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтa levski365.com. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтa levski365.com.

Свободното споделяне на текст и снимки в глобалната мрежа не създава задължение за „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД да следи поведението на потребителите извън забраните за споделяне на текстове с обидно и противозаконно съдържание. В този смисъл е и РЕШЕНИЕТО НА СЪДА на Европейските общности („ЕО”), (трети състав) от 16 февруари 2012 година по дело C‑360/10.

Съдържание, което не е част от платен, обозначен или защитен по какъвто и да е начин електронен масив (база данни, класация или др.) ще се счита за свободно достъпно. В случай, че такова свободно достъпно съдържание не носи никакво обозначение, идентифициращо автора, „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД има право да публикува такива текстове, фото и/или видео материали без да търси съгласие на автора и без да дължи възнаграждение за това.

Независимо от горното, всяко лице, което счита себе си за автор има право в срок до 3 (три) месеца след свободното публикуване на свой материал в сайтa levski365.com да заяви претенция за заплащане на авторски материал, като представи доказателство за авторство и посочи причината, поради която до момента на публикуването на материала в levski365.com авторството не е разкривано.

Всеки подобен материал ще бъде заплащан по средни цени, на които информационните агенции в страната предоставят съответните видео, фото и текстови материали по абонамент.

В случай, че авторите и/или техни представители установят, че техни материали се хостват в levski365.com, молим да се свържете незабавно с нас на (info@levski365.com) за да бъде свален съответния материал.

Решенията на Съда на ЕС имат приматно значение по отношение на българското право и са задължителни за всички правоприлагащи органи в България.

4. Публикуване на съдържание

4.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтa и съответните услуги, достъпни чрез сайта от levski365.com;

„Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтa levski365.com, за да се следи съответствието с условията на този Договор, със законовите, подзаконовите или етичните правила. Въпреки, че „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтa levski365.com, си запазва правото на преценка, на редакторска намеса, на отказ да се публикува материал или да се премахне без предупреждение потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтa levski365.com.

Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на сайтa levski365.com.

Вие като потребители декларирате, че сте създатели на текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала, Вие ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат.

4.2. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни и/или видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако не сте се уговорили писмено с „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД за това.

Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтa levski365.com, като можем да премахваме тези материали от сайтa по всяко време.

4.3. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

4.4 ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

IV. Отговорност

1. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД не носи отговорност за:

 2. „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайтa levski365.com.

3.  Обезщетения.

Вие приемате да обезщетите „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от вашето използване на сайтa levski365.com, когато вашето използване е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за „Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД, негов партньор, техните директори, ръководители, служители и/или агенти.

Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията на този Договор, можем да прекратим достъпа до зоните, изискващи регистрация на levski365.com незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

Ако по някаква причина преценим, че е наложително да прекратим регистрация Ви в сайта levski365.com, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско Ви име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време, в което ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Извършване на промени

„Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД може да променя, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Договора ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с разпоредбите преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтa levski365.com Вие се съгласявате с всички промени.

„Медия Дизайн Солушънс“ ЕООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.